Meeting 5 september

Koffieochtend voor ouderen

De koffie ochtenden gaan weer van start, ook in juli en augustus
Telkens de eerste en derde dinsdag van de maand.
We hopen u in groten getale aanstaande dinsdag 6 juli om 10:00 uur
in de Ferbiningstsjerke te mogen verwelkomen.
Voor eventueel vervoer kunt u met onderstaande personen contact opnemen
 
Japke Pijnacker, Gosse en Nanny Kamminga en Reinder de Roos.

Gebedsgroep


De gebedsgroep komt op de dinsdagavonden bijeen om 19.30 uur in een van de lokalen van de Ferbiningstsjerke,
Heeft u gebeds-/ dankpunten waar uzelf maar ook wij voor kunnen bidden/danken, dan kun u een mailtje sturen naar marjankleefstra@gmail.com of bellen naar 444574
Van 9 juli t/m 21 augustus is er geen gebedskring i.v.m. vakantie
 

Activiteiten

In de gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de diverse doelgroepen. De activiteiten hebben als doel om de gemeente te mogen opbouwen te groeien in geloof, waarbij verbondenheid met God en met elkaar we mogen leven zoals Hij het bedoeld heeft. Naast de erediensten worden er activiteiten georganiseerd zoals o.a. gemeentegroeigroep,  activiteiten voor mannnen, vrouwen en jongeren.

Vrouwenvereniging Dorcas

Vrouwenvereniging Dorcas
 

Nieuwe leden van harte welkom.

Info en opgave bij Janny van der Veen

Vrouwenvereniging "Het mosterdzaadje"

Vrouwenvereniging “Het Mosterdzaadje”

Op 17 september 1980 werd door een aantal vrouwen uit de Hervormde Gemeente van Zwaagwesteinde de vrouwenvereniging ‘Het Mosterdzaadje’ opgericht.

Mannenavonden

Een interkerkelijke activiteit waarbij we op een ongedwongen manier in gesprek gaan over ons geloof in Jezus Christus met wisselende sprekers. Koffie + cake 2,- en nazitten 5,-. Hartelijk welkom en neem gerust anderen mee!

 

GemeenteGroeiGroep

Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen. Om het geloofsgesprek binnen de gemeente te stimuleren zijn de zogeheten GemeenteGroeiGroepen (GGG) opgezet.