update 18 maart 2021

          

       

CORONABELEID

Zoals eerder meegedeeld, heeft de PKN in zijn advies de deur opengezet naar voorzichtige versoepelingen.

Volgens dit advies kunnen maximaal 30 bezoekers bij de kerkdiensten worden toegelaten.

Ruim twee weken geleden vonden we het nog te vroeg om dit advies over te nemen.

Op 18 maart 2021 hebben we hierover weer vergaderd. Het blijft wikken en wegen.

Het risiconiveau van de coronabesmettingen is nog steeds ernstig.

Tegelijkertijd wordt de roep om weer samen te komen alsmaar sterker.

Gelet op dit laatste hebben we het besluit genomen om het advies van de PKN op te volgen.

Dit brengt mee dat we met ingang van zondag 28 maart 2021 maximaal 30 bezoekers kunnen ontvangen bij de kerkdiensten.

Zoals we in het najaar al gewend waren, dient u te reserveren voor het bijwonen van de kerkdienst.

Dit kan steeds voor de eerstvolgende zondag (voor het eerst dus voor 28 maart) van maandag t/m donderdag tot 19.00 uur via telefoonnummer 06 42246049.

Gemeentezang kunnen we nog niet toestaan.

Tevens durven we het op dit moment, gezien de risico’s, nog niet aan om voorzangers uit te nodigen.

Mond-neusmaskers worden bij het bezoeken van de kerkdienst sterk aanbevolen tijdens het lopen.

En bij verkoudheidsklachten blijven we uiteraard thuis.

Ons coronabeleid blijft verder onverkort gelden.

Alleen bij het pastoraat is er een kleine wijziging. Voor de kerkelijk werkers geldt namelijk dat zij niet meetellen voor het maximum van één bezoek per dag.

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl