Groeigroepen

Gemeente groei groepen,  sept. 2019

De bestaande groepen (6) starten weer eind september begin oktober.  

We komen ongeveer 8 keer per seizoen bij elkaar.  

Er zijn twee groepen op de donderdagavond en twee op de zondagavond

en een die wisselende avonden heeft en  een morgengroep.

Graag willen we starten met een nieuwe groep als hier genoeg animo

voor is o.l.v. Jasper en Ria Zwarts. Lijkt het u ook fijn om mee te doen

dan kunt u dat melden bij: Jasper of Ria Zwarts of bij Marjan Kleefstra 444574 
 

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl