Museumgroep – is 19 januari naar het Fries museum geweest en op  4 april naar  Fogelsangh state.

Op de planning staat nog : Karin Bloemen,  Brigitte Kaandorp, de Aanslag van Harry Mulish,

De man fan dyn libben (theater) en naar de expositie van Daan Roosegaarde  in het Groninger museum.

Museum 24012020

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl