Omzien naar elkaar

Wij proberen het goede nieuws van Gods Liefde voor de wereld handen en voeten te geven door onze betrokkenheid dichtbij en veraf.

Wij willen kerk zijn in eenheid en verscheidenheid door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Hoe verschillend wij ook zijn, het gaat in de veelkleurigheid van de kerk om de belijdenis van de Naam boven alle namen, Jezus Christus. In deze relatie staan wij ook open voor mensen met een andere geloofsovertuiging. Wij streven naar een levende gemeente met een hart dat wordt geïnspireerd door Gods liefde. Door deze liefde willen wij ons laten leiden.

Jeugdwerk voedselbank PKNDeWestereen 6

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl