Diaconie

Het diaconaat is geroepen om in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid mensen die lijden door armoede, onrecht, achterstelling of ziekte bij te staan in de voorbeden, met materiele hulp en met steun in het zoeken naar recht. De bijbel spreekt op vele plaatsen over de armen en verdrukten, over hen die geen helper hebben. Helpen waar geen helper is. Dat is het diaconale principe waarover brede overeenstemming bestaat binnen de kerken.

Dit betekent als christelijke gemeente te gaan staan naast die mensen en groepen in onze samenleving, die aandacht en steun nodig hebben. Hoe dit kan leren we uit de verhalen over het leven van Jezus Christus. Jezus koos voor de zwakken en de naamlozen.

Taken van de diaconie in onze Gemeente.

Tijdens de erediensten:
  *  Ambtelijke vertegenwoordiging in de eredienst.
  *  Afhandelen van de diaconale collecten tijdens de erediensten
  *  Organisatie en uitvoering van Heilig Avondmaaldiensten in onze eigen Gemeente.

In de gemeente:
  *  Het verlenen van bijstand aan wie dat nodig hebben, diaconale hulpaanvragen.
  *  Het signaleren van knelsituaties in de samenleving
  *  Op de hoogte zijn en verwijzen van mensen naar hulpverlenende instanties.
  *  Informatie verstrekken over de doelen van de diaconale collectes
  *  Het organiseren en uitvoeren van het Heilig Avondmaal in Woonzorgcentrum Brugchelencamp
  *  Organiseren, samen met de andere kerken in De Westereen,van de kerstattenties voor de Woonzorgcentrum Brugchelencamp bewoners.
  *  Vertegenwoordiging in de ZWO-commissie.

Buiten de Gemeente:
  *  Deelname aan Diaconaal Werkverband in de directe regio.
  *  Werelddiaconaat, gericht op het bestrijden van noden in de (derde)wereld, zoals honger, armoede, ziekte, rampen, verdrukking en onvrijheid. ( Kerk in Actie )
  *  Ondersteuning van de Voedselbank Dantumadiel
  *  Ondersteuning van de hulpbehoevenden d.m.v. de DORCAS-voedselactie


U kunt in contact komen met de Diaconie:

via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of via uw wijkouderling

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl