Hulp (Diaconie)

De diaconie richt zich op incidentele hulp aan mensen binnen de gemeente (gemeentediaconaat) en buiten de gemeente (werelddiaconaat).

De diaconie kan mensen ook nadere informatie verstrekken en eventueel assisteren bij langdurige noodzakelijke hulp. Dit doet de diaconie ondermeer door contact te onderhouden met stichtingen voor maatschappelijk werk, instellingen op het gebied van bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenzorg e.d.

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl