Pastoraat

Het verzorgingspastoraat wordt in onze gemeente gedaan door de kerkelijke werkers, de wijkmedewerkers, de  wijkouderlingen en de predikant.
De kerkelijk werkers en de wijkmedewerkers doen de bezoeken. In overleg met hen kan ook de wijkouderling bezoekwerk doen. De predikant doet ook bezoekwerk, en legt zich met name toe op jongeren en jonge gezinnen.
De wijkouderling is o.a. aanwezig met de predikant bij de doop- of huwelijk- of belijdenisvoorbereiding gesprekken, bezoekt nieuw ingekomen gemeenteleden, bezoekt (indien mogelijk) jubilea en organiseert wijkteamoverleggen.
Natuurlijk is het verzorgingspastoraat heel belangrijk voor gemeenteleden die hulp of zorg nodig hebben bij bijvoorbeeld sterfgevallen, ziekte, problemen, eenzaamheid, enz.
Heeft u hier behoefte aan dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling (zie schema hieronder).    De wijkouderling zal de predikant of kerkelijk werker inschakelen waar nodig. In dringende gevallen kunt u direct contact opnemen met predikant of kerkelijk werker (zie tel nr. hieronder).  

In het ontmoetingspastoraat bestaat de mogelijkheid om vragen en ervaringen met elkaar te delen.
Ontmoetingspastoraat vindt in onze gemeente op vele plekken plaats zoals: de Gemeente Groeigroepen, de Meeting, Brugchelencamp -avonden, de koffieochtend voor ouderen, de mannengroep, gebedsgroep, groot huisbezoek, wijkgesprekken enz.

Contactgegevens:  Predikant:      

 

Voor de wijkindeling en telefoonnummers :   aanwijs wijkindeling

 

     

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl