Organisatie

De protestantse gemeente van De Westereen wil het evangelie van Jezus Christus verkondigen in woord en daad. Om dit nu en in de toekomst te kunnen blijven doen vergt een hele organisatie van activiteiten. Het besturen en beheren van al deze activiteiten wordt gedaan door een aantal beroepskrachten en daarnaast een hele grote groep vrijwilligers.

In dit onderdeel organisatie kunt u de informatie vinden hoe de protestantse gemeente van De Westereen wordt bestuurd en beheerd.

 

Jeugdwerk PKNDeWestereen 9

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl