De taakgebieden van de kerkenraad (beleid, eredienst, gebed, pastoraat, vorming & toerusting, zending & werelddiakonaat, evangelisatie)
en de verantwoordelijkheid voor het diakonaat en het beheer zijn als volgt georganiseerd:

Een organogram van de gemeente is te vinden op organogram

 

Coronaprotocol PKN       cropped coronavirus 192x192

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl