Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit een moderamen, aangevuld met (wijk)kerkrentmeesters. Zij laten zich bijstaan door diverse vrijwilligers.
Het moderamen (dagelijks bestuur) en het College van Kerkrentmeesters vergaderen maandelijks, met uitzondering gedurende de vakantieperiode. 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de volgende taken:

a. De financiële administratie. Het College van Kerkrentmeesters wil zich verzekeren van een verantwoord operationeel (korte termijn) en strategisch (lange termijn) financieel beleid, door de kerkenraad tijdig te adviseren inzake de financiële spanwijdte op de korte en lange termijn. Het college zet zich in voor geld werving en bewaakt de uitgaven kritisch.

b. Geldwerving, o.m. Kerkbalans, Solidariteitsheffing, subsidies, collecterooster en overige inkomstenbronnen.

c. Gebouwen: beheer, onderhoud, restauratie, etc.

d. Orgel, onderhoud, restauratie, etc.

e. Veiligheid voor gebouwen, gebruiksvergunning, etc.

f. Begraafplaats, administratie, tarieven, onderhoud, ruiming, etc.

g. Verzekeringsportefeuille.

h. Personeel, functioneringsgesprekken, salariëring, pensioenen, verzekeringen, arbo-zorg, etc.

i. Vrijwilligers, vergoedingen, verzekeringen, etc.

j. Ledenadministratie: verwerking en bijhouden leden- en bijdrageadministratie in LRP (Landelijk registratiesysteem Protestantse Kerk).

k. Archieven.

 

 

Het College van Kerkrentmeesters zorgt op de achtergrond voor de financiële en materiële randvoorwaarden van de Protestantse gemeente.

Zij is de formele eigenaar van de kerk, begraafplaats en pastorieën De taken die op centraal niveau uitgevoerd worden zijn onder andere:

  • Het zorgen voor het beschikbaar zijn het kerkelijke gebouw en het onderhouden hiervan.
  • Het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening.
  • Het samen met de grote kerkenraad vaststellen van algemeen en financieel beleid.
  • Het zorg dragen voor de geldwerving, ledenadministratie en de boekhouding.
  • De Protestantse Gemeente juridisch vertegenwoordigen.

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl