Kerkbalans

Om de salarissen van de predikant, kosters, organisten en andere kerkelijke werkers van onze kerk te kunnen betalen zijn inkomsten nodig. Deze inkomsten moeten door de gemeenteleden zelf worden opgebracht en bestaan hoofdzakelijk uit de kerkelijke bijdrage ‘Kerkbalans’ en collecten. Het voornaamste deel van deze inkomsten wordt bijeengebracht middels de actie Kerkbalans. Deze inzamelingsactie wordt jaarlijks gehouden in de maand januari/februari. Hiervoor gaan elk jaar weer wijkkerkrentmeesters samen met veel vrijwilligers op pad om de leden persoonlijk de envelop met een informatieve folder en het toezeggingsformulier te bezorgen en vervolgens het antwoordstrookje ook weer persoonlijk op te halen.

Dankdag

Elk jaar wordt rond de eerste woensdag in november de actie dankdag gehouden. Een actie waar we onze dankbaarheid kunnen tonen. Net als voor de actie Kerkbalans zijn ook hiervoor vele wijkkerkrentmeesters samen met veel vrijwilligers in touw.

Collectebonnen

Iedere eerste maandag van elke maand (behalve de maand augustus) kunt u collectebonnen kopen in het kerkgebouw. Tussen 19.00 en 19.30 zitten de kerkrentmeesters klaar om de bonnen te verkopen.

Verjaardagfonds

Omstreeks uw verjaardag wordt, door een vrijwilliger, een kaart met envelop bij u bezorgd waarmee wij u allereerst van harte feliciteren met uw verjaardag en als dank voor deze feestelijke dag, een vrijwillige gift gevraagd. Met deze gift wordt een door de kerkrentmeesters gekozen project gesteund.

Jeugdwerk voedselbank PKNDeWestereen 6

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl