De Protestantse gemeente in De Westereen is sinds 5 juni 2016 een feit, we maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
Onze protestantse gemeente in De Westereen telt per  01-01-2015: 547 belijdende leden, 512 doopleden en 410 algemene leden.
In 2018 zag de opbouw van onze gemeente er als volgt uit:


Onze gemeente aanvaardt de Bijbel als leidraad voor leer en leven. 
Wij weten ons verbonden met en afhankelijk van de liefde van God, zoals deze zich door zijn Woord heeft geopenbaard, door profeten en apostelen, maar bovenal door onze Heer Jezus Christus. Uit betrokkenheid bij onze Heer kiezen wij voor Hem als antwoord op Zijn liefde voor ons.
Vanuit deze relatie werken wij met hoofd, hart en handen aan de opbouw van onze gemeente. Dit doen we door de zondagse vieringen, in lied, woord en sacrament, het organiseren en bijwonen van (groot)huisbezoeken, Bijbelstudiegroepen, gebedsgroep, gemeentegroeigroepen, diverse verenigingen, catechese, jeugdwerk, cursussen enz. Gemeente zijn houdt ook in betrokkenheid van Gods werk in en voor de wereld.
Wij proberen het goede nieuws van Gods Liefde voor de wereld handen en voeten te geven door onze betrokkenheid dichtbij en veraf. Wij willen kerk zijn in eenheid en verscheidenheid door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Hoe verschillend wij ook zijn, het gaat in de veelkleurigheid van de kerk om de belijdenis van de Naam boven alle namen, Jezus Christus. In deze relatie staan wij ook open voor mensen met een andere geloofsovertuiging. Wij streven met elkaar naar een levende gemeente met een hart dat wordt geinspireerd door Gods liefde. Door deze liefde willen wij ons laten leiden.

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl