Missie en Visie

 

Beleidsplan 2015-2020 (Klik op deze link om de pdf van het Beleidsplan te bekijken)

Na de coronacrisis zullen we het beleidsplan opnieuw bespreken.

Missie van de Protestantse gemeente in De Westereen.
De protestantse gemeente in De Westereen wil - in gehoorzaamheid aan de Bijbel - een eigentijdse vernieuwende kerk van Jezus Christus zijn:
- waarin mensen leven en leren vanuit de genade van God en zowel samen als persoonlijk groeien in het geloof in Jezus Christus; waar door haar gastvrijheid jong en oud zich thuis voelen;
- waar de vrucht van de Geest zichtbaar wordt, waardoor er onderlinge liefde en betrokkenheid is;
- waar ieder de gaven en talenten die hij/zij van God gekregen heeft gebruikt tot opbouw van de gemeente, ten dienste van elkaar en de naasten. Onderweg naar Gods Koninkrijk worden wij geleid en gesteund door de Heilige Geest.

Visie van de protestantse gemeente in De Westereen
Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad, waardoor veel mensen in aanraking komen met het geloof en ook de liefde van God en Jezus Christus mogen ervaren.
De protestantse gemeente in De Westereen wil alert zijn op maatschappelijke ontwikkelingen om van daaruit op de eigen identiteit te kunnen inspelen, waaronder:
- gericht zijn op de levensvragen van mensen om daarop aansluitend nieuwe activiteiten te ontwikkelen;
- in het pastorale en diaconale werk aandacht besteden aan mensen die dit nodig hebben;
- zorgdragend voor een transparante structuur en cultuur van bestuur en beheer om dienstbaar te kunnen zijn aan de activiteiten van de gemeente;
- zorgdragend voor een inspirerende en motiverende begeleiding van allen die de activiteiten van de gemeente mogelijk maken.

Zoeken

Contactgegevens

Scriba Protestantse Gemeente De Westereen, Postbus 26, 9270 AA, De Westereen, 
E-mail: scriba@pkndewestereen.nl