Moderamen:
 
C. den Engelsman        voorzitter van de kerkenraad
S.J. Smit                       scriba
K. Kleefstra                   ouderling                                             
J.Wagenaar                  kerkrentmeester
L. van der Wal-Vonk     jeugdouderling